Oddeľte priestory

. Ako by to doma vyzeralo, keby neexistovalo predelenie miestností šikovným spôsobom, ktorý nám dovolí prechádzať z miestnosti do miestnosti, ale zavretím vchodu aj okamžite vytvoriť súkromie a izolovať priestor napríklad aj od hluku a zimy? Dvere sú vynikajúcim vynálezom, bez ktorého by bývanie nemalo takú podobu, akú má dnes. No tiež patríte k ľuďom, ktorí si pod nimiRead more